FINNERO biksēm meklēšanās laikā un mazgājamajiem autiņiem -10%