Signe Žuga-Krampuža

Darbības virzieni:

  • terapija

Sertificēta veterinārārste Signe Žuga-Krampuža 2004. gadā absolvēju Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti un pēc veterinārārstes kvalifikācijas iegūšanas 7 gadus strādāju Lielbritānijā veterinārās uzraudzības jomā, tostarp piedalījās liellopu tuberkulozes apkarošanas un kontroles pasākumos. Pēc atgriešanās Latvijā Signe 5 gadus strādāja Pārtikas un veterinārā dienesta Starptautiskās tirdzniecības daļā. Pēc tam pievienojās Dzīvnieku Veselības Centra komandai un apguva mazo dzīvnieku ārstēšanas specifiku. Šobrīd strādā PetCity Mārupes klīnikā.

"Jau kopš agras bērnības man mājās ir bijuši dzīvnieki, gan suņi, kaķi un truši, gan arī lielie lauksaimniecības dzīvnieki. Profesijas izvēlē noteikti lielu lomu spēlēja tas, ka abi vecāki ir bijuši saistīti ar veterinārmedicīnu."

Prakse ārvalstu klīnikās, dalība kongresos, kursos un semināros veterinārmedicīnas jomā:

2019. gadā:

  • LVB konference, Latvija
  • LVB MDzVS seminārs “Dermatoloģija mazo dzīvnieku praksē”, Latvija
  • SIA “Vetimpex” seminārs "Barības izraisītajās blakusparādības un organisma reakcijas uz farmakoloģiskajām atliekvielām barībā. Reproduktīvā veselība suņiem. Problēmas, iemesli un risinājumi.", Latvija
  • LVB konference “Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes 2019”, Latvija

2018. gadā:

  • TRIOLAB seminārs “Suņu endokrīnās slimības- ar īpašu uzsvaru uz diagnostiku”, Latvija

2013. - 2016. gadā:

  • Veterinārās homeopātijas profesionālais kurss