Evita Gaveika

Evita GaveikaDarbības virzieni:

  • neatliekamā palīdzība
  • terapija

Prakses vieta:

Sertificēta veterinārārste Evita Gaveika absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti. Papildus personisko darbību iemaņas papildinātas izglītojoties neatliekamās palīdzībās klīnikās Igaunijā un Itālijā.

-Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot. - I.Ziedonis. Tā arī man ir sanācis atrast darbu, ko mīlu, un ir iespēja mācīties, pilnveidoties, lai iemīlētu to vēl vairāk.

 

Dalība kongresos, kursos un semināros veterinārmedicīnas jomā:

2020.gadā

  • European School for Advanced Veterinary Studies - Emergency and Critical care I, Berne (Šveice)

2019.gadā

  • Veterinary emergency and critical care seminar. Lektori: dr. Marcel Aumann, Dr.med.vet. DipACVECC. DipACVIM. DipECVECC; dr.Heli Sare DVM. PhD. CertVA
  • Veterinary emergency and critical care seminar 2019.g. VIC seminārs “Suņu anestezioloģija”. Lektore: DVM,PhD,Dip.ECEIM, Dip.ECVAA Charlotte Sandersen
  • Veterinary emergency and critical care seminar 2019.g. VIC “Asins paraugi.Hematoloģija”. Lektori: Dr.Biol. Diāna Cīrule
  • 4th Eastern European Regional Veterinary Conference, Saloniki (Grieķija)
  • FECAVA CE  “Ultrasonogrāfijas pamati- seminars un meistarklase”. Lektors: dr. A.Kudrjavcevs

2018.gadā

  • Estonian Small Animal Veterinary Association’s seminārs "Clinical Pathalogy". Lektore: dr. Inese Bērziņa
  • "Koloidālais sudrabs tā pielietojums brūču apstrāde un iekaisuma ārstēšana. Fitoterapijas būtība, tās pielietošanas principi" Lektore: Mag.Vet.Med. Ilze Pētersone