Petcity.lv lietošanas noteikumi

DEFINĪCIJAS: 

Noteikumi – šie noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti Interneta aptiekas tīmekļa vietnē.

Pārdevējs – SIA “Pet City”, reģ. Nr. 40203095684, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV – 1021, tālrunis: +371 28010191.

Pircējs – fiziska persona, kas izdara Pasūtījumu Tīmekļa vietnē un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.

Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses www.petcity.lv, un kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā.

Interneta zooveikals/ Interneta veterinārā aptieka – Pārdevēja struktūrvienība “Pet City Akropole”, kuras darbības vietas adrese ir Latgales iela 257, Rīga, LV-1019, tālrunis Interneta zooveikalā/ Interneta veterinārajā aptiekā: +371 28010191, tālrunis struktūrvienībā + 371 27032334, e-pasts: internetveikals@petcity.lv, un kura īsteno Interneta zooveikala/ Interneta veterinārās aptiekas darbību, sniedz konsultācijas Pircējiem, pamatojoties uz tās speciālo atļauju (licenci) veterinārās aptiekas atvēršanai (darbībai).

Preces – jebkuras preces, kuras Tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties, piemēram, Latvijas Republikas veterināro zāļu reģistrā reģistrētas veterinārās bezrecepšu zāles, uztura bagātinātāji, mājdzīvnieku veselību uzlabošanas līdzekļi, vitamīni, mājdzīvnieku ķermeņa kopšanas produkti, mājdzīvnieku barība, mājdzīvnieku apģērbs, rotaļlietas un citas preces.

Bezrecepšu veterinārās zāles – viens no Interneta veterinārajā aptiekā izplatāmajiem Preču veidiem - Latvijas Republikas veterināro zāļu reģistrā reģistrētas bezrecepšu veterinārās zāles, kuras Pircējs var iegādāties bez veterinārārsta izrakstītas receptes, un, ņemot vērā, ka tās Pircējs lieto mājdzīvniekiem pašārstēšanās nolūkā, Bezrecepšu veterināro zāļu lietošanā mājdzīvniekiem Pircējam jāievēro īpaša piesardzība.

Uztura bagātinātāji - viens no Interneta zooveikalā/ Interneta veterinārajā aptiekā izplatāmajiem Preču veidiem – Eiropas Komisijā reģistrēti uztura bagātinātāji, kuru lietošanā mājdzīvniekiem Pircējam jāievēro piesardzība, proti: “Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!”.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.

Pasūtījums – Tīmekļa vietnē Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.

Iepirkumu Grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Iepirkumu grozā iekļautajām Precēm.

Reģistrēts lietotājs – Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā reģistrējies Pircējs, kurš ir aizpildījis standartizētā anketā pieprasītās ziņas par sevi, lai Interneta aptieka šo Pircēju varētu identificēt, un piedāvāt Pircējam dažādus papildus labumus un priekšrocības, turpmāk iepērkoties Tīmekļa vietnē.

Lojalitātes programmas klients – Reģistrēts lietotājs, kas ir skaidri izteicis savu piekrišanu saņemt Pārdevēja mārketinga piedāvājumus, īpaši Pircējam no Pārdevēja puses sagatavotus piedāvājumus, kā arī informāciju par dažādām Preču izpārdošanas akcijām un citiem piedāvājumiem.

Pasūtījuma pieņemšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir pieņemts un sākta Pasūtījuma komplektēšana, un kas tiek nosūtīts automātiski Pircējam uz e-pastu pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas.

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Atteikuma tiesības – Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir “patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

 

1.Vispārīgie noteikumi

 • Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Interneta zooveikalā vai Interneta veterinārajā aptiekā, pirkumus veicot Tīmekļa vietnē, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju.
 • Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 • Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.
 • Ja Pasūtījums ir nosūtīts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs izdarīja Pasūtījumu, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.
 • Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.
 • Pircējs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās.
 • Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, jāizvēlas sākumlapā poga “Reģistrēties” un Pircējam jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija, un pēc brīvas izvēles – brīvprātīgi aizpildāmā informācija.
 • Ja Pircējs vēlas saņemt papildus ieguvumus no iepirkšanās Interneta zooveikalā/ Interneta veterinārajā aptiekā, tad veicot reģistrēšanos, Pircējs atzīmē laukā “Vēlos saņemt SIA “Pet City” mārketinga piedāvājumus”. Šādi Reģistrētie lietotāji tiek dēvēti par Lojalitātes programmas klientiem. Lojalitātes programmas ietvaros Pārdevējs var izsūtīt informāciju par Preču izpārdošanām, akcijas produktiem, kā arī atbilstoši katra klienta vēlmēm nosūtīt personalizētus piedāvājumus pa e-pastu.

2.Preču katalogs, Preču cenas

 • Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.
 • Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.
 • Tīmekļa vietnē izplatāmās Bezrecepšu veterinārās zāles ir reģistrētas Latvijas Republikas veterināro zāļu reģistrā, bet Uztura bagātinātāji – ir reģistrēti Eiropas Komisijā.
 • Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču iepakojumu un marķējumu. Bezrecepšu veterinārās zāles ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterināro zāļu lietošanu un marķēšanu un bezrecepšu veterinārām zālēm ir pievienota informācija par veterināro zāļu pareizu un drošu lietošanu.
 • Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras no Precēm.
 • Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupām.
 • Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Noteikumu 4.sadaļā.

3.Iepirkumu grozs

 • Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad Pircējs veic Preču atlasi un uzklikšķina pogu “Pievienot pirkumam”. Pievienojot Preces Iepirkumu Grozam, Preces vēl netiek iegādātas. Iepirkumu Groza saturu Pircējs varat mainīt jebkurā laikā: pievienot jaunas Preces vai izņemt Preces, kuras nevēlas pirkt. 
 • Preces var meklēt, izmantojot plašas meklēšanas funkcijas, un meklējot pēc dažādiem meklēšanas parametriem, piemēram:
 • Preces nosaukums,
 • Preces kategorija,
 • atslēgvārds.

4.Produkta meklēšana

Ievadot meklējamo vārdu meklēšanas logā un nospiežot datora taustiņu “Enter”, sistēma atlasīs pēc Pircēja ievadītajiem vārdiem, parādot meklēšanas rezultātus visām Precēm, kas ir saistītas ar meklējamo atslēgas vārdu.

 • Veicot Pasūtījumu, Pircējam ir jāievada pareizi un precīzi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un Pircējam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. Pircēja ievadītās informācijas precizitāte ir svarīga, jo no tās ir atkarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegāde.
 • Kad Pircējs visas vēlamās Preces ir ievietojis Iepirkumu grozā, Pircējam ir jānospiež poga “Atvērt grozu”, pēc kura būs iespēja nonākt pie nākamās pasūtījuma darbības – “izvēlēties Piegādes veidu”.
 • Galīgā kopējā maksa (tai skaitā piegādes izmaksas) par Pircēja Iepirkuma grozā ievietotajām Precēm tiek uzrādīta Pasūtījuma logā pēc pogas “Noformēt pasūtījumu” nospiešanas.
 • Ja pēc Preču apmaksas veikšanas radīsies situācija, ka kāda no Pircēja pasūtītajām un apmaksātajām Precēm tomēr nebūs pieejama, tad par attiecīgo situāciju Interneta zooveikala/ Interneta veterinārās aptiekas darbinieks sazināsies ar Pircēju un piedāvās līdzvērtīgu Preci vai Pircējam tiks atgriezta samaksātā naudu par Preci, kura vairs nav pieejama.

5.Preču piegādes veidi un maksa par piegādi

Ar preču piegādes veidiem un izcenojumu iespējams iepazīties šeit: PetCity piegādes un apmaksas noteikumi

6.Apmaksas noteikumi

 • Pēc piegādes veida izvēles Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu.
 • Pēc maksājuma metodes izvēles Pircējam jānospiež poga “Apmaksāt”.

7.Pasūtījuma izpilde

 • Interneta zooveikalā/ Interneta veterinārajā aptiekā ir noteikta kārtība Preču pasūtījumu izpildei un piegādes laikiem, atkarībā no izvēlētā piegādes veida un laika, kurā pasūtījums ir veikts.
 • Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs ir veicis apmaksu par Precēm un saņēmis automātisku paziņojumu “Pasūtījums apstiprināts”. Šāds paziņojums norāda, ka Pasūtījumā norādītās Preces ir nodotas komplektēšanai un tiks sagatavotas piegādei. Automātisko paziņojumu par pieņemto pasūtījumu saņem tikai reģistrēti Tīmekļa vietnes lietotāji.
 • Ja Pircējs ir izvēlējies Pārdevēja standarta vislētāko piegādes veidu - bezmaksas piegādi, t.i. saņemt Preces konceptveikalā “PetCity Akropole”, Pircējs var doties uz konceptveikalu “PetCity Akropole” un saņemt pasūtītās Preces jebkurā laikā veikala darba laika ietvaros pēc tam, kad Pircējs būs saņēmis telefona zvanu vai īsziņu par piegādātu pasūtījumu.
 • Ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas ar kurjeru, Pircējam pie Pasūtījuma izdarīšanas obligāti ir jānorāda savs tālruņa numurs, Preces tiks piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts. Pirms Preču piegādes Pircēja izvēlētajā vietā, ar Pircēju iepriekš sazināsies kurjers, lai precizētu Preces piegādes vietu vai precīzu atrašanās vietu un norādīs Pircējam laiku, kad kurjers ieradīsies.
 • Ja Pircējs ir norādījis citu Pasūtījuma saņemšanas veidu, tad Pircējs pēc īsziņas/ paziņojuma saņemšanas var doties uz norādīto saņemšanas vietu.
 • Pircējs apzinās, ka kurjers nevar ilgstoši gaidīt un, ja Pircējs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis Pasūtījumā vai, ja Pircējs nav sastopams laikā, par kādu ir bijusi vienošanās, vai ja Pircējs neatbild uz norādīto tālruņa numuru, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos. Ja Pircējs nav vispār uz vietas adresē vai vietā, kuru tas norādījis Pasūtījumā vai nav sastopams norādītajā laikā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.
 • Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

8.Preču saņemšana

 • Pie Preču saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. Preču iepakojuma iekšpusē Pircējs var atrast Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā būs uzrādītas visas pasūtītās Preces, ar to nosaukumiem, ražotāju, katras Preces cena un kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde).
 • Pamatojoties uz šiem Noteikumiem un Noteikumu 17.sadaļā minēto Distances līgumu, kas tiek noslēgts Pasūtījuma veikšanas brīdī starp Pircēju un Pārdevēju, kā arī, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām iespējām attiecībā uz elektronisko dokumentu sagatavošanu, Preču pavadzīme netiks parakstīta fiziski ar pašrocīgu parakstu. Pamatojums iepriekš minētajam ir: 1) Preču pavadzīme būs sagatavota elektroniski un datu apmaiņa starp Pārdevēju un Pircēju notiks elektroniskā veidā, proti - Pircējs pasūtījumu veic, iesniedzot Tīmekļa vietnē savus pirkuma datus un/ vai autorizējoties Interneta aptiekas Tīmekļa vietnē, 2) Pircējs apstiprina savu piekrišanu Noteikumiem un ar to nepārprotami piekrīt faktam, ka Preču pavadzīme tiek sagatavota elektroniski bez paraksta.
 • Pircēji pasūtītās Preces Veterinārajā Aptiekā vai konceptveikalā “PetCity Aropole” var saņemt, nosaucot unikālo Pasūtījuma numuru vai Pircēja vārdu un uzvārdu. Pasūtītās Preces Veterinārajā Aptiekā vai konceptveikalā “PetCity Aropole” var saņemt Pircējs pats personīgi vai tā pilnvarotā persona. Pircēja pilnvarotā persona ir tā, kas zina unikālo Pasūtījuma numuru.

9.Veterinārfarmaceitiskās konsultācijas un Bezrecepšu veterināro zāļu lietošanas uzraudzība

 • Pirms Preču (it īpaši Bezrecepšu veterināro zāļu) pasūtīšanas un pirkšanas, kā arī pēc Preču iegādes jebkuram Pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas konsultācijas no kvalificēta farmaceita, kurš ir sertificēts veterināro zāļu izplatīšanā, vai no veterinārārsta par Preču (it īpaši Bezrecepšu veterināro zāļu) pareizu lietošanu, ietekmi uz mājdzīvnieka veselību, lietošanas ierobežojumiem un citiem jautājumiem.
 • Bezrecepšu veterināro zāļu lietošanas uzraudzības ietvaros farmaceits, kurš ir sertificēts veterināro zāļu izplatīšanā, vai veterinārārsts konsultācijās un sadarbībā ar Pircēju pārliecināsies, ka Pircējs apzinās savu līdzatbildību par to datu pareizību un pilnīgumu, uz kuru pamata Pircējs pieņem lēmumu par bezrecepšu veterināro zāļu lietošanu mājdzīvniekam, ņemot vērā, ka bezrecepšu veterinārās zāles Pircēji var iegādāties bez veterinārārsta izrakstītas receptes, kā arī Pircēji tās mēdz pielietot mājdzīvniekiem pašārstēšanās nolūkos. Lai veiktu Bezrecepšu veterināro zāļu lietošanas uzraudzību, rūpētos par Pircēju mājdzīvnieku veselību, drošību un to, lai Pircēji nelietotu mājdzīvniekiem Bezrecepšu veterinārās zāles vairāk nekā vajadzīgs, Interneta veterinārajā aptiekā to nodrošinās ar sekojošām metodēm:
 • tiek norādīti brīdinoši uzraksti pie katras no Bezrecepšu veterinārajām zālēm;
 • pie katras no Bezrecepšu veterinārajām zālēm Interneta veterinārajā aptiekā ir izvietots konkrētā medikamenta īss apraksts – sastāvs, lietošanas pamācība, pielietošanas mērķis, lietošanas ierobežojumi, piesardzības pasākumi, u.c.
 • Farmaceits, kurš ir sertificēts veterināro zāļu izplatīšanā, vai veterinārārsts konsultāciju laikā informē Pircējus par mājdzīvnieka veselīgu dzīvesveidu, veselības saglabāšanas pamatnoteikumiem, kā arī par citām metodēm, kā Pircējs bez Bezrecepšu veterināro zāļu lietošanas var palīdzēt savam mājdzīvniekam saglabāt veselību;
 • Pircējam ir iespējams saņemt bezmaksas farmaceita, kurš ir sertificēts veterināro zāļu izplatīšanā, vai veterinārārsta konsultāciju par Bezrecepšu veterināro zāļu lietošanu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar Bezrecepšu veterinārajām zālēm, zvanot pa tālruni +371 27032334, vai, nosūtot jautājumu uz e-pasta adresi: internetveikals@petcity.lv, bet bezmaksas konsultāciju, kas saistīts ar citiem jautājumiem, zvanot pa tālruni +371 28010191, vai, nosūtot jautājumu uz e-pasta adresi: internetveikals@petcity.lv.
 • Konsultācijas, zvanot pa norādīto tālruņa numuru darba laikā no 10:00 līdz 21:00, Pircējam tiek sniegta uzreiz, bet konsultācija uz e-pastā iesniegto jautājumu tiek sniegta vienas darba dienas laikā.

10.Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu

 • Preču (t.sk. Bezrecepšu veterināro zāļu) derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.
 • Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.
 • Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.
 • Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uz marķējuma norādītos Preču uzglabāšanas noteikumus, Pircējs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt Patērētāja prasījumu vai izmantot Preču ražotāja garantiju.

11.Atteikuma tiesības

 • Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir “patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.
 • Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:
 • Iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, dažādi tīrīšanas līdzekļi);
 • Iegādājies Bezrecepšu veterinārās zāles, veterinārmedicīnas preces, vitamīnus un uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);
 • Ja Pircējs atvēris Preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai Preces ir bojātas.
 • Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas atrodama šeit: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Aizpildīto veidlapu kopā ar Preci Pircējs nosūta ar pakomātu starpniecību uz t/c Akropole Rīga, Latgales iela 257, norādot tel.nr. +37128010191, vai nogādā uz “PetCity Akropole Rīga” veikalu Latgales ielā 257, Rīgā. Preci nevar atgriezt ar Latvijas Pasta starpniecību.Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atdošanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.
 • Pasūtījumus, kas veikti no 14.12.2023., izvēloties DPD paku skapja, Venipak vai Omniva pakomāta piegādes veidu, atgriezt varat bez maksas, izmantojot sūtījuma atgriešanas kodu, kuru saņemsiet sms vienlaicīgi ar sūtījuma izsekošanas kodu.
 • Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemto naudas summu par atgrieztajām Precēm, izņemot piegādes izmaksas,14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, veicot pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu.
 • Pārdevējam ir tiesībasaizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no iepriekš norādītajiem gadījumiem, kad Atteikuma tiesības nevar izmantot.

12.Patērētāja prasījums par līgumam neatbilstošu Preci

 • Pircējs, kas ir patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līgumam noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.
 • Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā “Patērētāja prasījumi” šeit.

13.Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana

 • Ikviens Pircējs var izteikt Interneta zooveikalam/ Interneta veterinārajai aptiekai ieteikumus, priekšlikumus par tās darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu internetveikals@petcity.lv.

14.Bezrecepšu veterināro zāļu un Veterināro Uztura bagātinātāju lietošanas ierobežojumi 

 • Ņemot vērā, ka Preču sortimentā ir Bezrecepšu veterinārās zāles un veterinārie Uztura bagātinātāji, Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro Bezrecepšu veterināro zāļu lietošanas instrukcijas un Uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.
 • Pie katras no Bezrecepšu veterinārajām zālēm ir pievienota lietošanas instrukcija. Jebkuru jautājumu gadījumā pirms Bezrecepšu veterināro zāļu lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita, kurš ir sertificēts veterināro zāļu izplatīšanā, vai veterinārārsta konsultācijas (skat. Noteikumu 8.sadaļu).
 • Pie katra Uztura bagātinātāja ir pievienota lietošanas instrukcija. Jebkuru jautājumu gadījumā pirms Uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt farmaceita, kurš ir sertificēts veterināro zāļu izplatīšanā, vai veterinārārsta konsultācijas (skat. Noteikumu 8.sadaļu).

15.Pircēja personas datu apstrāde

 • Visa informācija par Pircēju, kuru Pircējs nodod Pārdevējam un kas kļuvusi zināma, Pircējam šādu informāciju sniedzot Tīmekļa vietnē, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no Pircēja puses.
 • Veicot Pircēju (fizisku personu) personas datu apstrādi, Pārdevējs ir Pārzinis Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti kontekstā.
 • Paredzētais personas datu apstrādes mērķis ir Preču pasūtījumu un pirkumu noformēšana, iepērkoties Interneta zooveikalā vai Interneta veterinārajai aptiekā.
 • Interneta zooveikala/ Interneta veterinārās aptiekas administrēšanai SIA “Pet City” izmanto sekojošas personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, kontaktinformācija, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese.
 • Personas datu apstrāde Interneta zooveikalā/ Interneta veterinārās aptiekā izriet no Pircēja kā datu subjekta līgumsaistībām ar Pārzini (Pārdevēju), un, ievērojot datu subjekta (Pircēja) lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu Distances līgumu. Jebkuras darbības, iepērkoties Interneta zooveikalā/ Interneta veterinārās aptiekā, tiek veiktas tikai un vienīgi pamatojoties uz personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu. Katrai pilngadīgai personai ir tiesības izvēlēties, vai persona vēlas noslēgt Distances līgumu.
 • Informācija par Pircēju tiek uzskatīta par konfidenciālu un Pārdevējs to izmantos tikai un vienīgi personas datu apstrādei, kuras mērķis ir Preču pirkumu organizēšana, Preču piegādes pakalpojumu īstenošana un Pircēja informēšana par jaunumiem Preču klāstā, ja Pircējs tam ir piekritis. Pircēja personas dati tiks izmantoti tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu Pircēja Pasūtījumus un nodrošinātu Preču piegādes Pircējam.
 • Pircējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt pie saviem personas datiem, labot tos, ja tie ir mainījušies, kā arī dzēst datus, ja tie ir kļūdaini vai zaudējuši aktualitāti. Reģistrētie lietotāji var paši piekļūt saviem personas datiem un veikt tajos labojumus.
 • Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no jaunumu saņemšanas, un šādā gadījumā Pircējam ir jānosūta e-pasts uz adresi: petcity@petcity.lv.
 • Pircējam ir tiesības jebkurā laikā dzēst sevi kā Reģistrēto lietotāju, un šādā gadījumā Pircējam ir jānosūta e-pasts uz adresi: petcity@petcity.lv.

16.Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi 

 • Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot Noteikumus.
 • Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja mājdzīvnieka veselību, drošību un dzīvību.
 • Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

17.Distances līguma noslēgšana, Distances līguma termiņš

 • Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga pilngadīga fiziska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.
 • Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.
 • Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.
 • Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.
 • Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

18.Atlaižu kodi

 • Interneta zooveikalā tiek lietoti atlaižu kodi. Atlaižu kods ir ciparu un/vai simbolu kombinācija, kas procentuāli samazina pasūtījuma cenu.
 • Atlaižu kods var tikt piešķirts kā procentu atlaide pirkumam, noteikta naudas summas atlaide vai bezmaksas piegāde.
 • Atlaižu kodi tiek piešķirti Reģistrētiem lietotājiem vai mārketinga pasākumu ietvaros. Pārdevējs ir tiesīgs tos grozīt vienpusējā kārtībā.
 • Atlaižu kods var būt vienreizējs vai uz noteiktu termiņu, maksimālais koda darbības laiks ir 6 (seši) mēneši.
 • Lai izmantotu atlaižu kodu nepieciešams:
 • Pieslēgties ar savu lietotājvārdu un paroli;
 • Izvēlēties produktu Interneta zooveikalā Tīmekļa vietnē;
 • Pēc Preces izvēles ievietot to Iepirkumu grozā un noformēt pasūtījumu;
 • Ievadīt atlaides kodu tam paredzētajā laukā
 • Preces vērtība tiks samazināta uz atlaižu koda pamata.
 • Pārdevējs ir tiesīgs ierobežot konkrētu atlaižu kodu skaitu.

19.Strīdu risināšana

 • Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.
 • Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

20.Citi noteikumi

 • Pārdevējam ir tiesības dzēst Reģistrēto lietotāju vai liegt piekļuvi Reģistrētam vai Nereģistrētam lietotājam, ja Pārdevējs saņem tiesībsargājošo iestāžu attiecīgus norādījumus vai, ja Pircējs ir nodarījis zaudējumus Pārdevējam, ielauzies Tīmekļa vietnē, prettiesiski vai tiesiski piekļuvis pie citu personu datiem, kas uzglabāti Tīmekļa vietā vai sistēmā.

PetCity lietošanas noteikumi atjaunināti: 15.09.2021.