PetCity privātuma politika

PetCity privātuma politikas, turpmāk tekstā - Privātuma politika, mērķis ir  sniegt fiziskajai personai – PetCity klientam (turpmāk tekstā - Apmeklētājam), kas apmeklē interneta vietni www.petcity.lv (turpmāk tekstā – Vietne) informāciju par personas datu apstrādi, tā nolūku, tiesisko pamatu, apjomu un aizsardzību, kā arī apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas, apstrādes un glabāšanas laikā.

PetCity rūpējas par sava Apmeklētāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Apmeklētāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un nacionālajiem tiesību aktiem datu privātuma jomā.

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

“Pet City” SIA
Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021
Reģistrācijas Nr. 40203095684
Elektroniskā pasta adrese: petcity@petcity.lv, kontakttālrunis: 23288006.

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties PetCity juridiskajā adresē, Apmeklētājs var uzdot jautājumu/us par savu personas datu apstrādi. Apmeklētājs pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politiku.

 

Kādu informāciju mēs apkopojam?

Izmantojot PetCity Vietni, Apmeklētājs piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši Privātuma politikai.

PetCity leģitīmās intereses ir:

  • veikt komercdarbību;
  • analizēt PetCity mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  • administrēt PetCity mājaslapu;
  • veikt darbības Apmeklētāju ieinteresēšanai, piesaistīšanai;
  • attīstīt, reklamēt savas preces un pakalpojumus.
    

PetCity klienta kartes lietošanas noteikumi

PetCity sīkdatņu politika