Darbības virzieni:

 • terapija

Prakses vieta:

Sertificēta veterinārārste Linda Jemašova absolvējusi Latvijas Lauksiamniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti 2020.gadā.

Profesijas virziens kļuva skaidrs pamatskolas laikā, izvēloties padziļinātu apmācību bioloģijā un dabas zinātnēs. Kaut gan, lai līdz tam nokļūtu,  savu pirkstu, noteikti, pielika vecmāmiņa, kura dien' dienā laukos mācīja kā rūpēties par dzīniekiem.

Dalība kongresos, kursos un semināros veterinārmedicīnas jomā:

2021. gadā

 • VIC MDzVS semināru cikls “Zini sevi: Tavas konfliktu risināšanas stratēģijas un uzvedības reakcija apdraudējuma apstākļos”, “Apzinātas komunikācijas pamati un emocionālā inteliģence cieņpilnai saskarsmei ārsta praksē”, “Empātiska klātbūtne un drošais dialogs saskarsmē ar klientu dusmās un zaudējuma sāpēs”, “Kolektīva funkcionalitāte, savstarpējās uzticēšanās elementi un atbildība ārpus vainas un vainošanas”, Ilze Dzenovska sertificēta mediatore, apzinātības un empātiskas komunikācijas trenere, Mg.jur., Mg. Miera & taisnīguma studijās;
 • Agripharma un Bioberica seminārs “Epidermal barrier: what role does it play in canine atopic dermatitis cases”, lektors Roger Sabata;
 • VIC MDzVS semināru cikls radioloģijā “Thorax roentgenography and cardiac patients - why, when, what!”, “Changes in lungs, why? Practical interpretation of pulmonary diseases based on roentgenography”, lektors Sérgio Guilherme LMV MRCVS ECVDi;
 • VIC MDzVS semināru cikls antimikrobiālā rezistence veterinārajā praksē “AMR Pasaulē un Latvijā”, asoc. prof. Dr. med. vet. Kaspars Kovaļenko, “Antimikrobiālo līdzekļu lietošanas kopējās vadlīnijas”, asoc. prof. Dr. med. vet. Līga Kovaļčuka, "Antibakteriālo līdzekļu lietošanas vadlīnijas mazo dzīvnieku dermatoloģijā", veterinārārste Jevgēnija Kondratjeva, "Antibakteriālo līdzekļu lietošanas vadlīnijas mazo dzīvnieku elpošanas un uroģenitālās sistēmas saslimšanas gadījumos", veterinārārste Madara Nikolajenko.

2020. gadā

 • VIC MDzVS semināru ciks anestezioloģijā "Balansēta anestēzija, tās stadijas un posmi. Pacienta novērtēšana un sagatavošana anestēzijai", “Medikamenti, ko pielietojam anestēzijā”, “Anestēzijas protokoli pie konkrētiem klīniskiem gadījumiem”, veterinārārste Laura Voiko;
 • ISFM International Society of Feline Medicine seminārs “Uraemic toxins: more than meets the eye”, veterinārārsts Jose Mottet;
 • The Webinar Vet seminārs “Mast cell tumors: an update”, Owen Davies MA VetMB MVetMed MANZCVS(SAM) DACVIM(Oncology) MRCVS;
 • The Webinar Vet seminārs “Periodontal disease through the surgery loupes and the microscope lens”, Corrin Wallis, Jens Ruhnau DVM DEVDC;
 • The Webinar Vet seminārs “Practical tips for application of hemp CBD+CBDA extract”, Joseph Wakshlag DVM, PhD, DACVN, DACVSMR, Dave Tittle BVetMed CertVA GPCert(WVA & CPM) MRCVS RCVS, Fred Metzger DVM, MRCVS, Diplomate ABVP, German Graff DVM MBA;
 • The Webinar Vet seminārs “Stelfonta: seeing is believing”, Pamela D. Jones Diplomate American College of Veterinary Internal Medicine Oncology;
 • The Webinar Vet seminārs “Wound biofilm and exudate management in small animal wound care”, Amanda Curtis RVN, Elisa Best BVSc Cert SAS MRCVS RCVS;
 • Dimela Veta Latvija seminārs “Jaunas iespējas ādas un ausu iekaisuma ārstēšanā”, lektores Peter Tilly, Vita Zalcmane;

2020. gadā

 • VIC MDzVS seminārs “Reproduktīvās slimības mazo dzīvnieku praksē”, veterinārārste Marina Hitrova;