PALDIES PAR JŪS PALĪDZĪBU!

PetCity sirsnīgi pateicas saviem klientiem par nenovērtējamo palīdzību Latvijas parku pļavu atjaunošanā.

Pateicoties jūsu atbalstam, mēs varējām ziedot

387 EUR Latvijas Dabas fondam WoodMeadowLIFE projektam.

Kādiem projektiem tiks novirzīta nauda?

Latvijas Dabas fonds WoodMeadowLIFE projekta ietvaros atjaunos 200 hektārus īpaši aizsargājamas dzīvotnes “Parkveida pļavas un ganības” 8 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā.

  • Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”
  • Dabas parks “Ogres ieleja”
  • Dabas liegums “Ances purvi un meži”
  • Dabas liegums “Lubāna mitrājs”
  • Dabas liegums “Mugurves pļavas”
  • Dabas liegums “Sitas un Pededzes paliene”
  • Dabas liegums “Sventājas upes ieleja”
  • Dabas liegums “Vidzemes akmeņainā jūrmala”

Paldies par atbildīgo attieksmi pret Latvijas dabu!

 

Par Kampaņu

Kampaņas nosaukums: “Palīdzi atjaunot parkveida pļavas Latvijā”

Sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu (LDF) PetCity īsteno kampaņu “Palīdzi atjaunot parkveida pļavas Latvijā”. Tās ietvaros no katras nopirktās sausās barības iepakojuma (svarā virs 4 kg*) SIA PetCity ziedos 1 EUR LDF projektam WoodMeadowLIFE. Kampaņa norisināsies visos PetCity veikalos un petcity.lv laika posmā no 03.03.2023 līdz 02.04.2023.

*kampaņā iekļauti sausās barības produktu iepakojumi ar svaru 4kg un vairāk.