PetFaktors konkursa noteikumi


PetCity “PetFaktors” konkursa noteikumi

 

Konkursu organizē: SIA “PetCity”, reģistrācijas numurs 40203095684, juridiskā adrese
Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021.

Konkursa periods: no 2022.gada 03.oktobra  līdz 2022. gada  31.oktobrim.

Dalībnieku video var apskatīties ŠEIT.

Balvas:

 • 1. vieta – dāvanu karte 100 EUR vērtībā
 • 2. vieta - dāvanu karte 60 EUR vērtībā
 • 3. vieta - dāvanu karte 50 EUR vērtībā
 • 4. vieta - dāvanu karte 20 EUR vērtībā
 • 5. vieta – dāvana no PetCity tieši Jūsu mīlulim
 • 6. vieta - dāvana no PetCity tieši Jūsu mīlulim
 • 7. vieta - dāvana no PetCity tieši Jūsu mīlulim
 • 8. vieta - dāvana no PetCity tieši Jūsu mīlulim
 • 9. vieta - dāvana no PetCity tieši Jūsu mīlulim
 • 10. vieta - dāvana no PetCity tieši Jūsu mīlulim

 

 

Kas var piedalīties balvas izlozē: Jebkura fiziska persona, kas iesūta konkursam video, aprakstu un reģistrējas, aizpildot formu, kas pieejama https://forms.gle/gyk3aFtpef9WRg4B8 un norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un e-pastu, mīluļa vārdu. Piedaloties video konkursā, konkursa dalībnieks apliecina organizatoram par sniegtās informācijas pareizību, atbilstību  un piekrišanukonkursa noteikumiem, tādējādi paužot vēlmi piedalīties balvu izlozē. Pet City patur tiesības nepublicēt tādus video, kas satur aizskarošus faktus, necenzētu valodu, trešās personas komerciālu vai politisku reklāmu vai ziņas, kas ir pretrunā LR normatīvajiem aktiem, t.sk., dzīvnieku labturības prasībām.

 

Konkursa uzvarētāja noteikšana: PetCity ekspertu komisija izvelēsies 15 labākos video no visiem iesūtītajiemiem. 1.-5.vietu noteiks PetCity ekspertu komisija, savukārt 6.-10.vieta tiks noteikta Facebook balsošanā, kurā “Pet City Latvija” Facebook lapassekotāji 10 Pet City ekspertu izvirzītos video varēs novērtēt ar atzīmi “Patīk”. Pieci visaugstāk novērtētie video Facebook Pet City Latvia mājaslapā tiks ierindoti 6.-10.vietā.

Uzvarētāji tiks publicēti SIA “Pet City” mājaslapā, kā arī Facebook lapā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc katras konkursa norises beigām.

 

Balvu izsniegšana: Konkursa uzvarētāji balvas varēs saņemt, vienojoties individuāli, balvas  saņemot SIA “PetCity” veikalā t/c “Akropole”, Maskavas iela 257, Rīga, veikala darba laikā vai saņemot pa pastu vai izmantojot pakomāta pakalpojumus Latvijas robežās. Ar izlozes uzvarētāju sazināsimies ar e-pasta starpniecību. Ja persona neatsaucas/neatbild uz nosūtīto e-pastu līdz 2022. gada 15. novembrim, tad balva var netikt izsniegta.

 

Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Piesakoties konkursā un iesniedzot konkursa noteikumos norādīto informāciju (video, apraksts, konkursa dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasts), konkursa dalībnieks piekrīt savu iesniegto datu apstrādei. Konkursa dalībnieks piekrīt, ka datu pārzinis publicē informāciju, kas iegūta konkursa laikā, plašsaziņas līdzekļos, tostarp sociālajos tīklos un medijos, publiskās vietās vai citos SIA “PetCity” informācijas izplatīšanas kanālos.

Konkursa dalībnieks apzinās, ka viņš nodod savus personas datus (vārds, uzvārds, e-pasts), SIA "PetCity" rīcībā.

Datu pārzinis:

Personas datu pārzinis ir SIA ‘’PetCity’’, reģistrācijas numurs 40203095684, adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, petcity@petcity.lv.

Datu apstrādes jautājumos ar SIA “Pet City” var sazināties, rakstot uz e-pastu petcity@petcity.lv.

Personas datu apstrādes nolūki:

SIA ‘’PetCity’’ apstrādās personas datus šādos nolūkos:

Personas dati tiks izmantoti tikai konkursa “PetFaktors” vajadzībām un lai identificētu konkursa dalībniekus un uzvarētājus - balvu saņēmējus, kā arī, lai iekļautu datus par konkursa dalībniekiem un uzvarētājiem medijos, interneta vietnēs un sociālajos tīklos, kā arī balvas nodošanai/saņemšanai.

 

Personas datu apstrādes pamati:

SIA “PetCity” izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus:

 1. Projekta dalībnieka(u) piekrišana;
 2. Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana Projekta dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Datu apstrādes laiks - 60 dienas no konkursa norises sākuma.

Konkursa dalībnieka tiesības:

Konkursa dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: petcity@petcity.lv. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Konkursa dalībnieks vairs nepiedalās Konkursā. Šāds atsaukums sūtāms uz e-pastu: petcity@petcity.lv.

Pretenzijas par konkursa rīkošanu un/vai norisi var sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: petcity@petcity.lv 30 dienu laikā no konkursa sākuma dienas, norādot iebildumus un pamatojumu. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 30 dienām, netiks izskatītas un tās tiks uzskatītas par novēlotām.

SIA "Pet City" ir tiesības grozīt vai mainīt konkursa noteikumus, publiskojot grozījumus un izmaiņas sociālo tīklu lapas vietnēs pie konkrētas publikācijas, kas saistīta ar konkursu.