Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

 1. PetCity dāvanu karti (turpmāk – Dāvanu karte) var iegādāties visos PetCity zooveikalos, veterinārajās aptiekās un veterinārajās klīnikās Latvijas Republikas teritorijā.
 2. Dāvanu karte ir pieejama jebkurā vērtībā, sākot no 5 EUR.
 3. Dāvanu karti tās uzrādītājs var izmantot jebkurā PetCity zooveikalāveterinārajā aptiekāveterinārajā klīnikāfrizētavā un suņu skolā, Latvijas Republikas teritorijā. Ar Dāvanu karti, kas ir iegādāta Latvijas Republikas teritorijā nebūs iespējams norēķināties PetCity zooveikalos, veterinārajās aptiekās, veterinārajās klīnikās, frizētavās un suņu skolā ārpus Latvijas Republikas teritorijas.
 4. Ar Dāvanu karti iespējams norēķināties par visām precēm un pakalpojumiem, kas pieejami PetCity zooveikalos, veterinārajās aptiekāsveterinārajās klīnikāsfrizētavās un suņu skolā, Latvijas Republikas teritorijā, izņemot gadījumus, kad apmaksa par precēm vai pakalpojumiem tiek veikta ar parskaitījumu.
 5. PetCity Dāvanu karte ir derīga 6 mēnešus no tās iegādes datuma. Pēc Dāvanu kartes derīguma termiņa beigām neiztērētais Dāvanu kartes atlikums Dāvanu kartes uzrādītājam (pircējam) netiek atmaksāts.
 6. Dāvanu karte ir izmantojama vairākkārt. Dāvanu kartes summu iespējams izlietot vienā vai vairākās pirkuma reizēs.
 7. Ja pirkuma summa ir lielāka nekā Dāvanu kartes kontā esošā summa, trūkstošo pirkuma summu Dāvanu kartes uzrādītājs var piemaksāt no saviem līdzekļiem skaidrā naudā vai ar norēķinu karti.
 8. Ar Dāvanu karti nav iespējams izņemt skaidru naudu.
 9. Dāvanu karti nevar apmainīt pret naudu.
 10. Ar Dāvanu karti nevar iegādāties PetCity dāvanu kartes.
 11. Dāvanu kartes nozaudēšanas gadījumā tā netiek atjaunota, SIA „Pet City“ neatbild par klienta (pircēja) zaudējumiem un tos neatlīdzina.
 12. Bojātu, salauztu, lietošanai nederīgu Dāvanu karti, kurai nav beidzies derīguma termiņš un tā vēl nav tikusi izmantota, Dāvanu kartes uzrādītājs bez maksas var apmainīt jebkurā PetCity veikalā, veterinārajā aptiekā vai veterinārajā klīnikā, Latvijas Republikas teritorijā. Ja bojāta, salauzta, lietošanai nederīga Dāvanu karte, kurai nav beidzies derīguma termiņš jau ir tikusi vismaz vienu reizi izmantota, Dāvanu karte netiek apmainīta, tajā esošais naudas atlikums netiek atmaksāts un SIA „Pet City“ neatbild par klienta (pircēja) zaudējumiem un tos neatlīdzina.
 13. Norēķinoties ar Dāvanu karti, PetCity lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas/ klienta kartes noteikumi ir spēkā, t.i., par pirkumu tiek ieskaitīta PetCity nauda un tiek piešķirta atlaide.
 14. Iegādādājoties Dāvanu karti, PetCity lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas/ klienta kartes noteikumi nav spēkā, t.i., par pirkumiem netiek ieskaitīta PetCity nauda un netiek piešķirta atlaide.
 15. SIA „Pet City“ patur tiesības vienpusēji pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas Dāvanu kartes lietošanas noteikumos, ievietojot jaunos noteikumus interneta vietnē petcity.lv ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms jauno noteikumu stāšanās spēkā.