Dita Stalte

Dita StalteDarbības virzieni:

Prakses vieta:

Sertificēta veterinārārste Dita Stalte 2011. gadā beidza Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti. Viņa turpina darbu par veterinārārsti ar jau lielu praktisko pieredzi veterinārmedicīnā, jo pirms tam – no 2007.gada strādājusi Dzīvnieku veselības centrā par veterinārārsta asistenti ar lielu interesi un iedziļināšanos mazo dzīvnieku ārstēšanā un profilaksē.Kopš fakultātes beigšanas Dita izrādīja padziļinātu interesi par veterināro kardioloģiju, sākot savu ceļu šīs specialitātes apgūšanai ar “European School for Veterinary Studies" praktiskajām un teorētiskajām apmācībām veterinārā kardioloģijā prof. Dr.Jens Häggström un Dr. Gerhard Wess vadībā.

2013. gadā Dita uzsāka sešu mēnešu apmācības Parīzes Alfortas Nacionālajā veterinārās klīnikas koledžā Kardioloģijas departamentā diplomētas veterinārās kardioloģes, profesores Valerie Chetboul vadībā, iegūstot lielu praktiskās un teorētiskās zināšanas.

Dr. Dita Stalte jau ilgus gadus ir European Society of Veterinary Cardiology (ESVC) biedre. 2023.gadā apgūtas praktiskās un terorētiskās zināšanas transtorakālā plaušu ultrasonogrāfijā “Transthoracic Lung Ultrasound of Dogs and Cats” (Katarzyna Kraszewska, DVM, Ph.D. and Michał Gajewski, DVM).Dr. Dita Stalte regulāri apmeklē kongresus, kursus, seminārus veterinārajā kardioloģijā, pulmonoloģijā, iekšķīgās slimībās, endokrinoloģijā, neatliekamajā palīdzībā un citās disciplīnās.